Bild och film

Här hittar du bilder och filmer från de två boendena Solåker 1 & 2 samt den gemensamma bastun.

Bilder från Solåker

Bilder från Solåker 1

Bilder från Solåker 2

Flygfilm från Solåker (filmat av Erik Westberg):